Ruski i hrvatski frazemi sa značenjem vrlo blizuReport as inadecuate
Ruski i hrvatski frazemi sa značenjem vrlo blizu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Contemporary linguistics, Vol.41-42 No.1-2 June 1996. -

U članku se analiziraju ruski i hrvatski frazemi sa značenjem »vrlo blizu«. Autorica ih dijeli

na tri grupe prema tipu komponente u njihovom sastavu. Prvu grupu čine frazemi s komponentom

korak, drugu - s komponentom planina, a u treću ulaze komponente sa značenjem

dijelova tijela: nos, oko, ruka, bok. Promatra se utjecaj semantičkog taloga frazema na

frazeološko značenje.Author: Željka Fink - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents