O sinonimnim indoeuropskim korijenima u hidronimijiReport as inadecuate
O sinonimnim indoeuropskim korijenima u hidronimiji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Contemporary linguistics, Vol.41-42 No.1-2 June 1996. -

U radu se upozorava na problem velikoga broja rekonstruiranih indoeuropskih korijenskih

morfema s osnovnim značenjem -teći- -trčati- i sl. Prema analizi semantizma korijena u

imenima važnijih europskih rijeka Praindoeuropljani su poznavali tridesetak glagola s vrlo

ograničenim značenjskim pomacima kojima su obilježavali protjecanje vode. Takvim se tumač

enjem pripisuju indoeuropskomu prajeziku obilježja kakva nema niti jedan od jezika koji

se poslije razvio iz indoeuropskoga, a ni bilo kakav ljudski jezik uopće.Author: Dunja Brozović-Rončević - ; Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents