Anglicizmi i prevođenje: bez konzultinga nema happy endaReport as inadecuate
Anglicizmi i prevođenje: bez konzultinga nema happy enda - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Contemporary linguistics, Vol.41-42 No.1-2 June 1996. -

Nakon kraćeg sagledavanja odnosa modela i replike iz perspektive prevođenja te razmatranja

pojma »lažni prijatelji«, u članku se predstavlja jedna ranija tipologija lažnih prijatelja.

Iznosi se zatim vlastiti pokušaj grupiranja parova lažnih prijatelja sastavljenih od anglicizma

u hrvatskom i njegova pogrešno pretpostavljenog »korespondenta« u engleskom. Pritom se

navodi nekoliko grupa koje proširuju ranije predstavljenu tipologiju. Potvrđuje se mišljenje

da anglicizmi, zbog višestruke sličnosti sa svojim modelima koja međutim nije i identičnost,

zahtijevaju prilikom prevođenja poseban oprez.Author: Goranka Antunović - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents