Traženje razgovorne javnosti. Mediji, prosuđujuća demokracija i građanska kulturaReport as inadecuate
Traženje razgovorne javnosti. Mediji, prosuđujuća demokracija i građanska kultura - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Media Research : Croatian journal for journalism and the media, Vol.8 No.2 November 2002. -

Komunikacijska se interakcija smatra ključnim mjestom u teorijama demokracije.

Posljednjih je godina ideja prosuđujuće deliberative demokracije

komunikacijskim pristupom potaknula elemente političke teorije. Ta se ideja

uglavnom temelji na habermasovskoj tradiciji i povezuje teorije civilnog društva

i građanstva. Zato ima i razmjerno snažnu normativnu dimenziju. Ipak,

poteškoća ima i dalje. Namjera je ovog članka ispitati poimanje prosuđujuće

demokracije, stavljajući je u okvire tako da se može bolje iskoristiti, kako za

teoretski, tako i za empirijski rad. Članak počinje kratkim predstavljanjem teorijske

pozadine. Zatim autor raspravlja o nekim suvremenim pitanjima konceptualizacije,

primjerice o pitanju je li javni govor dio svakodnevne konverzacije

ili poseban oblik interakcije. Ta definicijska pitanja su osnova za ispitivanje

dvaju nedavnih empirijskih doprinosa. U zaključku članak pokušava

smjestiti prosuđujuću demokraciju unutar analitičkog sklopa građanske kulture.

Prosuđujuća demokracija, ili jednostavno raspravljanje, tako postaje jedna

od šest dimenzija građanske kulture.

teorije demokracije; prosuđujuća demokracija; komunikacijska interakcija; javni govor; građanska kulturaAuthor: Peter Dahlgren -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents