INFEKCIJE UZROKOVANE SLOBODNOŽIVUĆIM AMEBAMA - ETIOLOGIJA, KLINIČKE OSOBITOSTI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA I PREVENCIJAReport as inadecuate
INFEKCIJE UZROKOVANE SLOBODNOŽIVUĆIM AMEBAMA - ETIOLOGIJA, KLINIČKE OSOBITOSTI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA I PREVENCIJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.43. No.1 March 2007. -

SAŽETAK

Slobodnoživuće amebe iz rodova Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia i Sappinia, široj su medicinskoj struci nepoznate, ili slabo poznate. Te amebe mogu biti uzročnici životno ugrožavajućih bolesti koje nepravodobno prepoznate i neodgovarajuće liječene, gotovo

redovito završavaju ili s teškim posljedicama, ili smrću. U radu je u kratkim crtama prikazana morfologija i epidemiologija slobodnoživućih ameba, kliničke osobitosti, te mogućnosti dijagnostike, liječenja i prevencije infekcija uzrokovanih tim amebama.

slobodnoživuće ameba; Naegleria; Acanthamoeba; Balamuthia; SappiniaAuthor: Mario Sviben - ; Služba za mikrobiologiju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska Dubravka Horvat-Krejči - ; Služ

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents