Ima li granice slobodi medija - Croatian Political Science Review, Vol.41 No.1 August 2004.Report as inadecuate
Ima li granice slobodi medija - Croatian Political Science Review, Vol.41 No.1 August 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Political Science Review, Vol.41 No.1 August 2004. -

Autor analizira pad profesionalih standarda u svjetskom i hrvatskom novinarstvu u svijetlu problema slobode medija. Pokazuje se da se stvara jedan zatvoreni krug u kojem novinari svakodnevno prave greške koje koriste stranke na vlasti kako bi ograničile slobodu medija, ali i vlasnici medija koji su često povezani sa njima. Autor drži da bi zbog snage koju mediji danas imaju, njihova vlasnička struktura trebala biti transparentna. Pored toga, trebalo bi regulirati odnose novinara i vlasnika medija što bi moglo dovesti do odgovornijeg novinarstva.

mediji; sloboda; novinarstvo; profesionalizamAuthor: Stjepan Malović - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents