Utjecaj brzine šivanja na promjene mehaničkih svojstava različito uvijenih i parafiniranih konaca tijekom postupka šivanjaReport as inadecuate
Utjecaj brzine šivanja na promjene mehaničkih svojstava različito uvijenih i parafiniranih konaca tijekom postupka šivanja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tekstil : Zeitschrift für Textiltechnologie und Bekleidungstechnik = Tekstil : journal of textile and ready made clothing technology, Vol.56 No.5. September 2007. -

U ovom se radu prikazuje istraživanje utjecaja ubodne brzine šivanja na promjene mehaničkih svojstava poliesterskih opređenih konaca, koji su bili uvijeni različitim brojem uvoja i različito parafinirani, tj. u aparatu i na galeti. Tijekom procesa šivanja dolazi do dinamičkih opterećenja konaca u ovisnosti o ubodnoj brzini šivanja, koja uzrokuju veće ili manje promjene mehaničkih svojstava šivaćih konaca. Ustanovljene promjene mnogo su izrazitije kada se šiva većom ubodnom brzinom šivanja, a ovise i o metodi parafiniranja i o intenzitetu uvijanja konaca. Utvrđeno je da se s porastom ubodne brzine šivanja povećava promjena u prekidnoj čvrstoći, prekidnom istezanju i modulu elastičnosti u konce uvijenih vlakana, koja uzrokuju također promjene mehaničkih svojstava konaca nakon procesa šivanja. Istraživanjem otpornosti ispitivanih konaca na dinamička opterećenja tijekom procesa šivanja kod iste ubodne brzine šivanja utvrđeno je da najveću otpornost imaju konci s najmanjim brojem uvoja i oni parafinirani u aparatu.

šivaći konac; metoda parafiniranja; dinamičko opterećenje; mehanička svojstvaAuthor:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents