Neuroendokrini karcinom stražnjeg medijastinuma - Prikaz slučajaReport as inadecuate
Neuroendokrini karcinom stražnjeg medijastinuma - Prikaz slučaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medica Jadertina, Vol.38 No.1-2 May 2008. -

Prikazan je slucaj 64-godišnjeg bolesnika s tumorom stražnjeg gornjeg medijastinuma uz racvište dušnika. Mikroskopski, tumor je graden od angiocentricno poredanih otoka stanica koje su na periferiji

visoke, cilindricne, te stvaraju Flexner-Wintersteiner rosete i palisade, dok su u središtu poligonalne, s bizarnim multilobuliranim oblicima jezgri, visokom mitotickom aktivnošcu i znatnom nekrozom. Grimelius metodom dokazana su argentafilna tjelešca u jezgri. Imunohistokemijski, tumorske stanice su izrazito pozitivne na epitelne i neuroendokrine markere EMA, Cytokeratin MNF-116, NSE, S-100 i Chromogranin-A, dok su CD-99, TTF-1, Vimentin i p-21 negativne. Obzirom na opisanu histološku sliku, tumor je dijagnosticiran kao rijetki primarni neuroendokrini karcinom velikih stanica smješten u stražnjem gornjem medijastinumu.

Neuroendokrini karcinom; tumori stražnjeg medijastinuma; tumorski biljeziAuthor: Ana Krvavica - ; Opća bolnica Zadar, Odjel patologije i sudske medicine

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents