Iz ugla povjesničara: toponimi, antroponimi i nadimci u Labinu i Labinštini u drugoj polovici XVIII. stoljećaReport as inadecuate
Iz ugla povjesničara: toponimi, antroponimi i nadimci u Labinu i Labinštini u drugoj polovici XVIII. stoljeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.12-13 March 2007. -

Autor ovog priloga – strukom povjesničar, no uporni čitatelj onomastičkih »folija«, jednako tiskane kao i arhivske provenijencije – iznosi primjere ispisane iz sudskoga spisa Vijeća desetorice Državnog arhiva u Veneciji, koji se odnosi na prosvjed pučana i seljaka Labina i Labinštine, u nedjelju, 8. ožujka 1768., potaknut općim nezodovljstvom zbog povećavanja cijene vinu. Ovaj je prilog nastao iz autorova uvjerenja, ili bar nade, da stara arhivska vrela katkada mogu pojasniti neku etimologiju, ili na pravi put usmjeriti jezično razmatranje o postanju nekog toponomastičkog ili onomastičkog oblika. Ujedno je nastojao upozoriti da politička i društvena sastavnica – poglavito u graničnim područjima prostiranja nekog etnosa u ovome primjeru hrvatskoga – neprijeporno utječe na one etnokulturne, kompleksne i raznolike odrednice od kojih ovisi nastanak, prilagodba ili promjena imena mjesta, imena ljudi, nazivi biljaka ili životinjskoga svijeta

.

antroponimi; toponimi; akulturacija; etnokulturni prostorAuthor: Miroslav Bertoša - ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Puli, Pula, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents