Imenovanje - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007.Report as inadecuate
Imenovanje - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. -

Ovaj se rad bavi pitanjem definicije pojmova opća imenica i vlastito ime i to na osnovu normativno-gramatičkih, opće lingvističkih i filozofsko-logičkih postavki. Pregledom činjenica iz te tri discipline nastoji se prikazati dosadašnji put razvoja ideja i pretpostaviti eventualni budući smjer razmišljanja o problemu odnosa između opće imenice i vlastitog imena, i to unutar koncepta o preobraženome vlastitom imenu.

vlastito ime; apelativ; značenje; referentnost; identitetAuthor: Barbara Vodanović - orcid.org-0000-0002-8274-549X ; Centar za jadranska onomastička istraživanja, Sveučilište u Zadru, Zadar

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents