Iz antroponimije i toponimije dalmatinskih Hrvata na sjeveru MadžarskeReport as inadecuate
Iz antroponimije i toponimije dalmatinskih Hrvata na sjeveru Madžarske - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. -

U uvodu autor daje kratak osvrt na povijest i govor hrvatske dalmatinske zajednice u sjevernom dijelu Madžarske, u gradu Senandriji Szentendre. U radu se na temelju bogate arhivske građe i kazivanja mještana najstarije životne dobi, priopćuje i obrađuje: osobna imena posebno narodna i svetačka, ženska i muška u pravom obliku, odnosno njihove odmilice, prezimena, osobne i obiteljske nadimke te mikrotoponime. Na kraju su popis kazivača, literatura i upisnici.

osobna imena; prezimena; nadimci; mikrotoponimiAuthor: Živko Mandić - ; Budapest, Hungary

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents