Toponimija naselja Sv. Filip i Jakov - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007.Report as inadecuate
Toponimija naselja Sv. Filip i Jakov - Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Folia onomastica Croatica, No.15 January 2007. -

Autori u radu donose toponomastičku građu Sv. Filipa i Jakova, njegovog zaleđa i obalnog prostora između Turnja i Biograda, prikupljenu terenskim istraživanjem. Nakon uvoda u povijest imena i naseljenosti naselja, građa je sistematizirana i analizirana po jezičnim i semantičkim kriterijima. Na kraju rada autori donose iscrpna kazala, referentno i abecedno, i toponomstičke karte istraženoga prostora.

toponimija; Sv. Filip i Jakov; čakavski; semantička analiza; opis referenataAuthor: Ante Jurić - orcid.org-0000-0002-4507-7592 ; Centar za jadranska onomastička istraživanja, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvat

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents