Optjecajno normativnoakcentološko nazivlje u hrvatskome književnom jeziku s posebnim osvrtom na ovodobne prinoveReport as inadecuate
Optjecajno normativnoakcentološko nazivlje u hrvatskome književnom jeziku s posebnim osvrtom na ovodobne prinove - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.46-47 February 2007. -

Tema se omeđuje: prvo, na optjecajno nazivlje i, drugo, na etikete naziva. Zatim se, po zamišljenom redoslijedu važnosti, pojedini normativnoakcentološki i naglasnoopisni nazivi razmatraju s obzirom na njihvu uporabnu prikladnost i na ulazak u normativnu i općenito opisnu akcentologiju. Na kraju se obrađuje određeni broj naziva iz novijeg jezikoslovlja. Tako je ocrtan donekle cjelovit nazivoslovni podsustav u hrvatskoj normativnoj akcentologiji.

naglasni znakovi; nazivlje; hrvatski jezikAuthor: Stjepan Vukušić - ; Pula, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents