Korelacijska terminologija - Filologija, No.46-47 February 2007.Report as inadecuate
Korelacijska terminologija - Filologija, No.46-47 February 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.46-47 February 2007. -

Postoje različite riječi kojima se izražavaju jezični odnosi i koje nazivamo koreloremama. U radu se iznose tumačenja dviju takvih jedinica — korelacije i relacije. Cilj rada nije ukazivanje na to što bi bilo najbolje upotrebljavati, već da se prikažu osnovni pogledi na dane lekseme u leksikografiji i lingvistici.

korelacija; relacija; odnos; terminologija; leksikAuthor: Branko Tošović - ; Institut für Slawistik der Universität Graz, Graz, Austria

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents