Saussureova sintagmatika i pitanje naziva jedinica sintakse skupineReport as inadecuate
Saussureova sintagmatika i pitanje naziva jedinica sintakse skupine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filologija, No.46-47 February 2007. -

U radu se iznosi učenje Ferdinanda de Saussurea o sintagmatici kao važnoj jezikoslovnoj disciplini, te se ističe nekoliko ozbiljnih problema njegova gledišta, a koje je suvremena gramatika naslijedila usvojivši termin sintagma kao naziv sintaktičke jedinice. U nastavku će se dati kratki pregled suvremenih hrvatskih gramatika u svezi s njihovim poznavanjem sintakse skupine i zaključiti zbog čega one uopće ne sadrže poglavlja o sintaksi skupine, te za- što ne obrađuju pitanja sintaktičkih osnovnih i izvedenih jedinica. U odnosu na višeznačne ili doslovno prevedene termine sintaktič kih jedinica, predložit će se i obrazložiti nazivi tagmem i sintagmem za osnovnu odnosno izvedenu sintaktičku jedinicu.

sintagma; sintagmatika; tagmem; sintagmem; hrvatska gramatika; Saussure; strukturalizam; sintaktička jedinica; sintaksa skupine; terminologijaAuthor: Tomislav Stòjanov - orcid.org-0000-0002-6972-6518 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents