KONCEPTUALNE I KURIKULARNE OSNOVE MEĐUPREDMETNE KORELACIJE U FUNKCIJI PROJEKTNOG NASTAVNOG RADAReport as inadecuate
KONCEPTUALNE I KURIKULARNE OSNOVE MEĐUPREDMETNE KORELACIJE U FUNKCIJI PROJEKTNOG NASTAVNOG RADA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Informatologia, Vol.41 No.1 March 2008. -

Doprinos obrađuje tematiku međupredmetnog planiranja i povezivanja kao faktora suvremene škole s naglaskom na strategijama odgojno – obrazovnog rada. U tom konteksu je najpogodniji projektni zadatak ona strategija odgojno – obrazovnog rada, koja se tiče razvoja divergentnoga mišljenja, stvaralačkih sposobnosti, stjecanja, produbljivanja, utvrđivanja, i uporabe znanja sa područja tehnike, tehnologije, organizacije rada, ekonomije, ergonomije, ekologije, informatike i računalstva, industrijskog oblikovanja itd. U zacrtanoj strategiji ukazuje se na međupredmetno planiranje i povezivanje, te ostvaruje težnja za stjecanje učinkovitijeg znanja, jer se ne podaju znanja. Cilj je samoaktivnost i ovladavanje samostalnim zarađivanjem znanja.

prirodne znanosti; tehnika i tehnologija; ekologija; procedure; metode; strategije; spoznaje; iskustva; stajališta, vrijednosti, vještine, habitAuthor: Amand Papotnik - ; Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Mariboru, Maribor, Slovenija Srečko Glodež - ; Prirodos

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents