Enteralna prehrana u kliničkoj praksi i primjena kod anoreksije nervozeReport as inadecuate
Enteralna prehrana u kliničkoj praksi i primjena kod anoreksije nervoze - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.10 No.52 March 2004. -

Klinička prehrana obuhvaća sve oblike prehrane bolesnika, tj. uobičajenu peroralnu prehranu, dijetne modifikacije i pripravke te enteralnu i parenteralnu prehranu. U užem smislu klinička prehrana obuhvaća enteralnu i parenteralnu prehranu. Enteralna prehrana predmnijeva unos hrane i-ili komercijalnih nutritivnih otopina, primarno uz korištenje hranidbenih sondi, u želudac, dvanaesnik ili jejunum. Smjernice za terapiju anoreksije uključuju multidisciplinarni pristup bolesti s naglaskom na dijetoterapiji, psihoterapiji i psihotropnim intervencijama. U kliničkoj praksi, bolesnici se uglavnom hrane konvencionalnim načinom - oralno. Ovisno o funkcionalnom statusu bolesnika i preferencijama, kod anoreksije se može primijeniti enteralna formula kao oralni suplement ili putem sonde prekonoćno hranjenje nazogastričnom sondomAuthor: Željko Krznarić - Darija Vranešić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents