PRORAČUN I JAVNE INVESTICIJE U REPUBLICI MAÐARSKOJReport as inadecuate
PRORAČUN I JAVNE INVESTICIJE U REPUBLICI MAÐARSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.9 No.6 50 December 2000. -

Analizom proračuna i javnih investicija u Republici

Mađarskoj želi se ukazati na osnovne probleme proračuna i

proračunskoga procesa te mjere koje se poduzimaju za

prilagodbu i približavanje modernim proračunskim

trendovima. Obrazlažu se sve faze proračunskoga procesa

priprema, odobravanje, izvršavanje i kontrola proračuna te

mjere koje poduzimaju proračunske institucije za poboljšanje

sustava javnih financija povećanje fiskalne discipline,

rješavanje proračunskoga deficita itd

Posebice se

naglašava stanje javnih investicija i mjere koje Mađarska

mora poduzeti za povećanje njihove učinkovitosti. Najveće

probleme u analizi javnih rashoda, posebice javnih

investicija, predstavljaju manjkavi kvalitetni podaci. Mađarski

sustav proračuna i javnih rashoda se od 1995. godine

konstantno reformira. Reforme su usmjerene na povećanje

učinkovitosti rada institucija u proračunskom procesu te

alokacije javnih rashoda.Author: Anto Bajo -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents