Metamorfoza urološke kirurgije - Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.10 No.53 May 2004.Report as inadecuate
Metamorfoza urološke kirurgije - Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.10 No.53 May 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Vol.10 No.53 May 2004. -

Danas je u urologiji, kao i u mnogim drugim kirurškim granama, tradicionalna incizijska kirurgija u većem ili manjem opsegu zamijenjena endoskopskom kirurgijom. Pristup na patološki supstrat postiže se korištenjem rigidnih ili fleksibilnih endoskopa duž prirodnih putova npr. uretre, uretera, arterije, vene ili ezofagusa ili kroz malu inciziju poput ključanice engl. keyhole, kao što je nefrostomijski trakt. Do sada je već 70 do 80% uroloških kirurških postupaka zamijenjeno endoskopskim postupcima. Najvažniji faktor sigurne i učinkovite laparoskopske intervencije je odgovarajući odabir bolesnikaAuthor: Silvio Altarac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents