Farmakoekonomika i njezino značenje u odabiru antidepresivaReport as inadecuate
Farmakoekonomika i njezino značenje u odabiru antidepresiva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.13 No.1 Depresija January 2004. -

U radu se prikazuju teoretski stavovi nove interdisciplinarne

struke, tj. farmakoekonomike koja je nastala kao

posljedica galopirajućeg povećanja troškova u zdravstvu. Dvije

ključne komponente farmakoekonomske evaluacije su

troškovi cijena i korist benefit. Osnovne metode farmakoekonomske

analize su: cost-minimalisation analysis

CMA, cost-benefit analysis CBA, cost-effectiveness analysis

CEA, cost-utility analysis CUA. Sve do unatrag nekoliko godina

u nas se malo tko bavio tom disciplinom. Međutim, s

poviπenjem cijena lijekova, smanjenjem sredstava i

povećanjem educiranosti populacije - zdravstvenih korisnika

sve se intenzivnije javlja potreba za vlastitim istraživanjima na

tom području.

farmakoekonomika; antidepresivi; troškovi; koristAuthor: Vlado Jukić - Miroslav Herceg -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents