Radna terapija u psihijatriji - Medicus, Vol.13 No.1 Depresija January 2004.Report as inadecuate
Radna terapija u psihijatriji - Medicus, Vol.13 No.1 Depresija January 2004. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.13 No.1 Depresija January 2004. -

Za planiranje rehabilitacijske skrbi osoba oboljelih

od psihičkih bolesti uz utvrđivanje medicinske dijagnoze

potrebno je i pobliže definiranje i odgovaranje na pitanje kako

bolest utječe na njihov život i pomoći im da iskoriste svoje

potencijale te se što bolje reintegriraju u svakodnevni život i

poboljšaju kvalitetu života. Upravo je to glavna uloga radnih

terapeuta.

Radni terapeuti vjeruju da postoji jaka veza između okupacija

aktivnosti, zdravlja i blagostanja. Jakost utjecaja okupacija

na zdravlje ovisi o odnosu između osobe-okoline-okupacije i o

individualiziranoj ravnoteži u samozbrinjavanju, produktivnosti

i slobodnom vremenu.

Radni terapeut u planiranju intervencije kod osoba oboljelih

od depresije koristi se različitim tehnikama i medijima. Radnoterapijski

intervju čini okosnicu u planiranju radnoterapijske

intervencije. Kao član zdravstvenog tima radni terapeut treba

promatrati aktivnosti osoba oboljelih od depresije, vrstu i

učestalost obavljanja aktivnosti. Radnoterapijsko promatranje

služi mu kao prediktor za izbor radnoterapijskog modela, što

ujedno definira daljnji pristup u radnoterapijskoj intervenciji. U

svrhu procjenjivanja osoba oboljelih od depresije radni terapeut

koristi se raznim metodama procjenjivanja ovisno o tome

da li želi procijeniti osobu, aktivnosti ili okružje Opsežna radnoterapijska

skala procjene, Check lista interesa, Okupacijski

upitnik. Radna terapija nije dovoljno zaživjela u našem

zdravstvenom sustavu.

radna terapija; radni terapeut; okupacija aktivnost; depresija; radnoterapijska intervencija; radnoterapijsko promatranjeAuthor: Dubravka Šimunović - Dijana Škrbina -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents