STAVOVI NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE PREMA DJECI S TEŠKOĆAMA SLUHAReport as inadecuate
STAVOVI NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE PREMA DJECI S TEŠKOĆAMA SLUHA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Methodological Horizons, Vol.220072 No.4 December 2007. -

U radu su predstavljeni rezultati ispitivanja stavova nastavnika prema djeci s teškoćama sluha. Cilj rada bio je ispitati da li su stavovi nastavnika pozitivni ili negativni.

U radu je korištena metoda teorijske analize i servej istraživačka metoda, a od instrumenata anketni upitnik konstruiran za namjere ovog istraživanja.

Uzorak ispitanika sačinjavalo je 100 nastavnika razredne nastave sa područja Tuzlanskog kantona. Na osnovu analize došli smo do zaključka da su stavovi nastavnika razredne nastave prema djeci s teškoćama sluha pozitivni.

nastavnici razredne nastave; stavovi; djeca s teškoćama sluhaAuthor: Ruža Tomić - Mirha Šehović - Maja Hrvanović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents