Transformacija predstavničke funkcije političkih stranakaReport as inadecuate
Transformacija predstavničke funkcije političkih stranaka - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.57 No.6 December 2007. -

U radu se analiziraju uzroci i posljedice smanjivanja važnosti predstavničke funkcije političkih stranaka. Taj se proces nastoji objasniti sa stajališta dviju modernih teorija stranačke promjene: teorije rascjepa i teorije kartelizacije. Na primjeru razvoja stranaka u Zapadnoj Europi i nastajanja stranaka i stranačkog sustava u Hrvatskoj pokazuje se da se predstavnička funkcija stranaka oblikovala i mijenjala u povezanosti s razvojem i transformacijom stranaka i stranačkih sustava. Te su promjene dovele stranke u proturječnu poziciju: s jedne strane, udaljivanjem od društva i uklapanjem u državu prestale su obavljati svoju nekad temeljnu funkciju predstavljanja društvenih interesa i oslabile su svoju društvenu legitimnost, a s druge strane, one su ipak ostale ključni kolektivni akteri. Ta je pozicija dugoročno neodrživa, jer ne vodi samo nestajanju predstavničke funkcije stranaka nego i krizi stranaka i ugrožavanju cijelog sustava liberalne demokracije.

predstavnička funkcija; teorija rascjepa; teorija kartelizacije; transformacija političke strankeAuthor: Slaven Ravlić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents