LEDENA JAMA U LOMSKOJ DULIBI - Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.28 No.1 NovReport as inadecuate
LEDENA JAMA U LOMSKOJ DULIBI - Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.28 No.1 Nov - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.28 No.1 November 2001. -

Tijekom speleoloških istraživanja Ledene jame u Lomskoj dulibi na sjevernom Velebitu, koja su trajala od 1962. do 1968., izmjerena je dubina jame od 536 m. Iako jama morfološkii zgleda jednostavna, istraživanja je otežavao snijeg i led na ulaznom dijelu jame, koji se u vrijeme istraživanja topio i odjepljivao od stijena pa je bio stalna prijetnja istraživačima. Kako debljina ledenog čepa iznosi oko 40 m, a kroz Lomsku dulibu nekada je tekao ledenjak, speleologe je to navelo na misao da taj led možda potječe još iz Ledenog doba. Zbog toga su uzeti uzorci leda, grana u ledu i sige sa stijene jame, radi određivanja njihove starosti. Rezultati mjerenja pokazali su da je led u jami star samo oko 450 godina, a da je siga stara čak oko 300000 godina. Ti iznenađujući rezultati upućuju na potrebu novih mjerenja u ovoj jami, ali radi usporedbe i u drugim špiljama i jamama u Hrvatskoj.

Ledena jama; Lomska Duliba; VelebitAuthor: IGOR JELINIĆ - NADA HORVATINČIĆ - VLADO BOŽIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents