Analiza poliklorbifenila i organoklorovih pesticida u borovim iglicamaReport as inadecuate
Analiza poliklorbifenila i organoklorovih pesticida u borovim iglicama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.58 No.4 December 2007. -

U ovom je radu prikazan pregled postupaka analize poliklorbifenila PCB i organoklorovih pesticida OCP u borovim iglicama. Navedeni spojevi su lipofilni, postojani u okolišnim uvjetima i akumuliraju se u živom i neživom dijelu okoliša, a zbog štetnih učinaka na zdravlje ljudi i životinja njihova je upotreba zabranjena ili ograničena te su postali predmetom intenzivnog istraživanja. Borove iglice su pogodno sredstvo za praćenje razina organoklorovih spojeva u zraku jer imaju sposobnost njihova akumuliranja preko voska kojim su prekrivene, no zbog mnogih drugih spojeva koje sadržavaju složen su medij za analizu. Analitički postupci odre|ivanja organoklorovih spojeva u borovim iglicama uključuju skupljanje uzorka, ekstrakciju spojeva pogodnim otapalom, pročišćavanje ekstrakta od neželjenih spojeva te kvalitativnu i kvantitativnu analizu. PCB i OCP se u borovim iglicama nalaze u tragovima, stoga svaki dio analitičkog postupka mora biti što djelotvorniji i selektivniji.

analitički postupci; crnogorično drveće; okoliš; onečišćenje; organoklorovi spojeviAuthor: Darija Kožul - Snježana Herceg Romanić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents