RAŠČLAMBA ŠTETNOG DJELOVANJA BRODA NA MORSKI OKOLIŠReport as inadecuate
RAŠČLAMBA ŠTETNOG DJELOVANJA BRODA NA MORSKI OKOLIŠ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

OUR SEA : International Journal of Maritime Science & Technology, Vol.54 No.5-6 December 2007. -

Kontinuirano onečišćivanje s brodova znatno je veće od onoga izazvanog incidentima, i tu se moraju tražiti učinkovita smanjenja količine onečišćivača iz brodskih sustava. Uvodi se raščlamba štetnog djelovanja brodova na morski okoliš, to jest zrak, vodu i obalu, te se analiziraju štetni učinci. Prepoznaju se osnovni načini štetnog djelovanja kroz ispuštanje štetnih tvari, kao što su: sve vrste brodskih tereta u različitim agregatnim stanjima, ispuštena toplina, vodeni balast, buka i fizičko uništavanje morskih organizama brodskim trupom.

štetno djelovanje; brod; okolišAuthor: Vedran Jelavić - Željko Kurtela -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents