Kognitivne karte i post-konfliktno stanje: slika vlastitoga kraja učenika osnovne škole Jabukovac BanovinaReport as inadecuate
Kognitivne karte i post-konfliktno stanje: slika vlastitoga kraja učenika osnovne škole Jabukovac Banovina - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.66. No.2. December 2004. -

Članak se bavi kognitivnim kartama starijih osnovnoškolaca od petog do osmog razreda u jednom od post-konfl iktnih područja Hrvatske. Koristi se kvantitativna analiza karata crtanih rukom ispitanika i kvalitativna analiza tekstualnih odgovora na anketna pitanja. Na osnovi toga dolazi se do zaključaka o nizu faktora koji utječu na distorzije i selektivnost kognitivnih karata. Rekonstruira se neformalno geografsko znanje o vlastitom kraju i parametri preko kojih se on doživljava.

kognitivne karte; post-konfliktno stanje; distorzije; neformalna geografija; BanovinaAuthor: Laura Šakaja -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents