Kvantitativni pokazatelji strukture izabranih sastojina zajednice hrast lužnjaka s običnim grabom Carpino betuli – Quercetum roboris Anić 1959. - em. Rauš 1969.Report as inadecuate
Kvantitativni pokazatelji strukture izabranih sastojina zajednice hrast lužnjaka s običnim grabom Carpino betuli – Quercetum roboris Anić 1959. - em. Rauš 1969. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Works Croatian Forest Research Institute, Vol.41 No.1-2 December 2006. -

Gospodarenje šumom podrazumijeva zahvate koji utječu na prostornu strukturu, odnosno raspored stabala, kao i na raznolikost vrsta unutar sastojine. Bioraznolikost i prostorna struktura opisuje se najčešće kvalitativno opisima ili kvantitativno indeksima bioraznolikosti i prostorne strukture razvijenim u tu svrhu. Cilj ovog rada je na pokusnim plohama u sastojinama hrasta lužnjaka i

običnoga graba Carpino betuli – Quercetum roboris, Anić 1959 - emend. Rauš 1969. analizirati strukturu pomoću BWINPro programa za analizu i prognozu rasta šumskih sastojina. Kvantitativni elementi strukture opisani su indeksima raznolikosti vrsta bogatstva vrsta, Shannonov i standardizirani Shannonov i njihove prostorne strukture Clark & Evansov indeks agregacije, Pielou indeks segregacije vrsta.

prostorna razdioba; indeks bogatstva vrsta; Shannon indeks; Pielou indeks; Clark & Evans indeks; BWINProAuthor: H. Marjanović - T. Dubravac - K. Indir - M. Ivanković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents