Značaj razine proteina i gustoće naseljenosti tijekom umjetnog uzgoja fazanaReport as inadecuate
Značaj razine proteina i gustoće naseljenosti tijekom umjetnog uzgoja fazana - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Works Croatian Forest Research Institute, Vol.41 No.1-2 December 2006. -

Uzgoj u kontroliranim uvjetima uobičajena je mjera za održavanje optimalne veličine populacije fazana u lovištima. Za dobivanje kvalitetnih fazana u zatvorenom načinu uzgoja potrebno je osigurati njihov pravilan tretman u tijeku uzgoja, te posebnu pažnju posvetiti načinu ishrane i gustoći naseljenosti. U radu je prikazan utjecaj ishrane i gustoće naseljenosti na uzgoj fazana do ispuštanja u remize za podivljavanje, odnosno do 42. dana starosti. Korištene su smjese hrane sa 30% i 26% sirovih proteina do kraja četvrtog tjedna kako bi se omogućila ishrana bogata proteinima koja je dostupna i u prirodi, a nakon toga je razina sirovih proteina smanjena na 24 % i 20%, čime bi se u potpunosti zadovoljile prirodne potrebe te vrste. Razina proteina kao glavni tretman je sadržavala dva podtretmana, tj. gustoće naseljenosti od 550 i 450 jedinki po boksu. Mjerenje tjelesne mase živih fazana izvršeno je u tri navrata: nakon izlijeganja, nakon

15. dana i 42. dana. Između grupa dobivene su statistički značajne razlike pAuthor: S. Pekeč - Z. Popović - B. Kovačević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents