MONOGRAFIJA OPREMA POD TLAKOM - Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.49 No.3 October 2007.Report as inadecuate
MONOGRAFIJA OPREMA POD TLAKOM - Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.49 No.3 October 2007. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.49 No.3 October 2007. -

SAŽETAK: Monografija „Oprema pod tlakom- daje pregled stanja zakonske regulative i tehničkih specifikacija – norma iz područja opreme pod tlakom koje se na osnovi Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji donose prema Planu za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije.

U prvoj monografiji daje se pregled stanja tehničkog zakonodavstva u području opreme pod tlakom danas uz osvrt na postojeću staru i novu zakonsku regulativu. Prikazan je pristup tehničkom zakonodavstvu u Europskoj uniji uz objašnjenje Novog i Općeg pristupa preneseno na tlačnu opremu. U prilogu je dan tekst Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama objavljen u Narodnim novinama, br. 158-2003.

oprema pod tlakom; zakonska regulativaAuthor: Srećko Švaić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents