SAČUVANJE ENERGIJE I OKOLIŠA PRIMJENOM KOGENERACIJEReport as inadecuate
SAČUVANJE ENERGIJE I OKOLIŠA PRIMJENOM KOGENERACIJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.49 No.3 October 2007. -

SAŽETAK: Porast energetske učinkovitosti u industrijskoj proizvodnji uz istodobno smanjenje opterećenja okoliša može se postići primjenom kogeneracije kao i sekundarnih izvora, tj. povrata procesnog kondenzata. Predlaže se zamjena uobičajene odvojene opskrbe električnom energijom iz mreže i proizvodnjom topline u kotlovskom postrojenju kogeneracijom, odnosno kombiniranom proizvodnjom toplinske i električne energije CHP. Analizirane opcije usmjerene na smanjenje potrošnje primarnog izvora ukazuju na značajne uštede. Usporedba odvojene proizvodnje toplinske i električne energije i konvencionalne proizvodnje električne energije rezultira poboljšanjem od oko 34%. Povrat procesnog kondenzata u konvencionalnom procesu daje uštedu od oko 7%, dok se u kogeneracijskom postiže oko 16%. Istovremeno sniženjem potrošnje goriva, za istu isporučenu energiju, uz porast ekonomičnosti ostvaruje se i smanjenje toplinskog i kemijskog opterećenja okoliša.

polimerizacija; potrošnja energije; kogeneracija; povrat topline; uštedaAuthor: Rajka Budin - Alka Mihelić-Bogdanić - Edita Vujasinović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents