ANKETNA ISTRAŽIVANJA PUTEM INTERNETA: MOGUĆI IZVORI POGREŠAKAReport as inadecuate
ANKETNA ISTRAŽIVANJA PUTEM INTERNETA: MOGUĆI IZVORI POGREŠAKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

Anketna istra`ivanja putem interneta sve su prisutnija u

dru{tvenim znanostima. Ovaj je rad cjelovit prikaz

dosada{njih spoznaja o online anketnim istra`ivanjima.

Polaze}i od modela ukupne anketne pogre{ke, prikazane su

pogre{ke obuhvata, uzorka, neodziva i mjerenja koje se

mogu javiti u online anketama. Predlo`eni su na~ini kontrole

i-ili izbjegavanja ovih pogre{aka.Author: Mirta GALEŠIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents