O nekim vidovima tvorbene problematike na primjerima iz talijanskog jezikaReport as inadecuate
O nekim vidovima tvorbene problematike na primjerima iz talijanskog jezika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Contemporary linguistics, Vol.59-60 No.1-2 November 2005. -

U ovom ćemo radu raspravljati o različitim pristupima izučavanju tvorbe riječi koji su, u

prvom redu, sadržani u dva suprotstavljena teorijska stajališta o položaju morfologije unutar

generativne gramatike: 1 cijela je morfologija, tj. i fleksija i tvorba, dio leksičke sastavnice

i 2 morfologija je dio sintaktičke sastavnice. Za predstavnike prve pretpostavke riječ je u

cijelosti autonomna jedinica, a sva je tvorba završena prije leksičkog unošenja. Nasuprot tomu,

predstavnici druge pretpostavke tvrde da je riječ posrednička razina između sintakse i

morfologije, te se postavlja pitanje može li se derivacijska i fleksijska morfologija opisati

strogo separatističkim modelom. Cilj je ovoga rada, na primjerima tvorbe nomina actionis u

talijanskom jeziku, upozoriti na neke od glavnih problema koji se javljaju u toj vrsti istra-

živanja.

tvorba riječi; morfologija; talijanski jezik; separatistička pretpostavka lingvistikaAuthor: Ivica Peša -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents