Durychov opis glagoljske tiskane početnice iz 1527.Report as inadecuate
Durychov opis glagoljske tiskane početnice iz 1527. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.34 September 1984. -

Autor se osvrće na kritički opis prve tiskane glagoljske Početnice iz 1527. godine, koji je latinskim jezikom i vlastoručno napisao F. V. Durych uz nepotpuni primjerak u Beču Österreichische Nationalbibliothek, sign. C. P. 2 B 83. Durychov je opis prvi poznati opis jedne glagoljske tiskane knjige i zanimljiv je zbog metodologije. Stoga je autor preveo na hrvatski jezik čitav latinski tekst u prilogu je dodao faksimil rukopisa. Svojim opisom, koji ide gotovo u same početke slavističke znanosti, Durych je preteča u opisivanju tiskane glagoljske knjige.Author: Alojz Jembrih -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents