Zajednički korijeni hrvatskih marijanskih oficija na početku 16. stoljećaReport as inadecuate
Zajednički korijeni hrvatskih marijanskih oficija na početku 16. stoljeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.34 September 1984. -

Kožičićev Oficij rimski iz 1530. u liturgijskom dijelu oslanja se na hrvatskoglagoljsku liturgijsku tradiciju, iako prijevod psalama i himna usklađuje s latinskim liturgijskim tekstom. Dubrovačko Ofičje, tiskano u Mlecima 1512, slijedi hrvatskoglagoljsku tradiciju ne samo u biblijskim dijelovima već i u prijevodu himna i molitava, koje je moglo preuzeti samo iz hrvatskoglagoljskih izvora.Author: Josip Tandarić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents