PRILOG PROCEDURI KONTROLE KVALITETE RASUTIH TERETAReport as inadecuate
PRILOG PROCEDURI KONTROLE KVALITETE RASUTIH TERETA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Scientific Journal of Maritime Research, Vol.21 No.1 June 2007. -

Proces kontrole kvalitete vrlo je složen sustav kod kojeg se pravila, uzance i standardi moraju poštovati da bi se na kraju došlo do točnih i preciznih rezultata o ispitivanom uzorku robe. Relevantna informacija o kvaliteti tereta ima veliko značenje u komercijalnim ugovorima u današnjoj modernoj ekonomiji. Stoga na kontrolnim kućama leži velika odgovornost ne samo u smislu zaštite svojih klijenata, nego i u vidu aktivnog sudjelovanja u omogućavanju sigurnog prijevoza svih vrsta tereta, te očuvanja čovjekovog okoliša. Standardi velikih organizacija poput ISO-a ili ASTM-a bitno doprinose razvoju sustava kontrole kvalitete, te se pojednostavljeno

može reći da omogućavaju komunikaciju diljem svijeta kada je riječ o kontroli kvalitete i samoj proceduri provjere robe. Današnji sofisticirani laboratoriji omogućavaju brzo i egzaktno ocjenjivanje parametara objektivnog tipa, uz uvjet uzimanja standardnog uzorka prema referentnim procedurama i standardima.

U radu je elaborirana operacionalizacija uzimanja uzoraka prema inoviranim statističkim obrascima s preporukom što učestalije primjene u ovlaštenim kontrolnim organizacijama.

uzorkovanje tereta; standardi; reprezentativni uzorak; granulacija; varijacija kvalitete; certifikat kontroleAuthor: Hrvoje Baričević - Žarko Galjanić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents