Čvrstoća i trajnost slijepljenog drva Dio II: Ispitivanje čvrstoće lijepljenja drvaReport as inadecuate
Čvrstoća i trajnost slijepljenog drva Dio II: Ispitivanje čvrstoće lijepljenja drva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Drvna industrija : Scientific journal of wood technology, Vol.58 No.2 July 2007. -

U radu su istražene metode i postupci koji se primjenjuju za određivanje čvrstoće i trajnosti slijepljenih spojeva drva. Analizom pojedinih utjecajnih činitelja praćen je razvoj ispitnih metoda. Raspravlja se o današnjim metodama i mogućim novim metodama koje bi se mogle koristiti za ispitivanje kvalitete lijepljenja drva.

Navedene su mogućnosti primjene metoda u pogonskim uvjetima, u kojima bi bile od velike koristi u proizvodnji i razvoju novih proizvoda.

Svojstva slijepljenog spoja drva različito se ispituju, ovisno o smjeru djelovanja sile. Uglavnom se čvrstoća ispituje opterećivanjem na smik kao najpogodnijim načinom primjene opterećenja.

slijepljeni spoj; tip i oblik probe; čvrstoća lijepljenja; lomna površina; deformiranje probaAuthor: Goran Mihulja - Andrija Bogner -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents