Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitetReport as inadecuate
Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.31 No.31 December 2006. -

Raznolike strategije koje su za trajanja osmanske ugroze primjenjivali raseljeni

plemići, obično kombinirajući nekoliko njih istovremeno, nisu nužno osiguravale

postignuće željenog cilja: očuvanje društvenoga položaja i izbjegnuće izumiranja

obitelji po muškoj lozi. Takvo je djelovanje plemstva ipak rezultiralo pozitivnim

učinkom pojačane socijalne vertikalne i horizontalne mobilnosti, što je, neprijeporno,

pridonijelo očuvanju teritorijalnog, a time i političkog, društvenog, gospodarskog,

vjerskog i kulturnog -kontinuiteta- Kraljevstva. Plemstvo je ondašnje Hrvatske

i Ugarske primarno funkcioniralo na osnovi svojega društvenoga položaja u

kojemu su višestruki identiteti upravo njima i svojstveni. Stoga su prihvaćali nove

osobne identitete, ali istovremeno su čuvali kulturna i politička naslijeđa Hrvatske

te ih implementirali u novoj domovini.

Hrvatska; osmanska ugroza; nedobrovoljni prisilni, iznuđeni raseljenici; plemstvo; hrvatski identitetAuthor: Ivan Jurković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents