Izvori za povijest plemstva – Pregled s osvrtom na Hrvatski državni arhivReport as inadecuate
Izvori za povijest plemstva – Pregled s osvrtom na Hrvatski državni arhiv - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.31 No.31 December 2006. -

U radu se iznosi opći pregled arhivskoga gradiva, odnosno pisanih izvora, koji mogu

poslužiti za istraživanje povijesti plemstva. U uvodnom se dijelu pozornost pridaje

različitim zbirkama objavljenih izvora i znanstvenim časopisima u kojima je do

sada najčešće objavljivano arhivsko gradivo. Detaljnije se govori o obliku čuvanja

izvora za povijest plemstva u hrvatskim arhivima, odnosno o temeljnim arhivskim

fondovima i zbirkama u kojima se ti izvori mogu pronaći. U tome se osobita pozornost

pridaje Hrvatskom državnom arhivu HDA, kao središnjoj arhivskoj instituciji

u Republici Hrvatskoj.

izvori; zbirke objavljenih izvora; arhivi; arhivsko gradivo; fondovi; zbirke; Hrvatski državni arhivAuthor: Ivan Majnarić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents