Zagrebačko liberalno novinstvo o slobodi tiska i društvenoj ulozi novina od izbijanja revolucije 1848. do uvođenja neoapsolutizma 1851. godineReport as inadecuate
Zagrebačko liberalno novinstvo o slobodi tiska i društvenoj ulozi novina od izbijanja revolucije 1848. do uvođenja neoapsolutizma 1851. godine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.30 No.30 July 2006. -

U radu se prikazuje kako su zagrebački liberalni listovi Saborske novine, Slavenski

Jug, Südslawische Zeitung i Jugoslavenske novine tijekom izlaženja te Novine dalmatinsko-

hèrvatsko-slavonske i Agramer Zeitung od proljeća 1848. do početka ljeta

1849. odnosno dok nisu počeli zastupati politiku austrijske Vlade kao njezini organi

u Hrvatskoj shvaćali slobodu tiska i kakva je, prema mišljenju kruga okupljenih

oko njih, bila uloga novina kao javnog medija. Prikazuje se i kako su uredništva navedenih

listova u praksi primjenjivala svoja shvaćanja o medijskoj ulozi novina.

zagrebački liberalni listovi; Saborske novine; Slavenski Jug; Südslawische Zeitung; Jugoslavenske novine; Novine dalmatinsko-hèrvatsko-slavonske; Agramer Zeitung; sloboda tiska; liberalizam; javni mediji; revolucija 1848.-1849.; neoapsolutizamAuthor: Vlasta Švoger -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents