Vladavina žena na Bečkom dvoru 1711.-1712. i Hrvatska pragmatička sankcijaReport as inadecuate
Vladavina žena na Bečkom dvoru 1711.-1712. i Hrvatska pragmatička sankcija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.30 No.30 July 2006. -

Je li Bečki dvor inicirao Hrvatsku pragmatičku sankciju iz 1712. ili nije, pitanje je u

kojem se austrijska i hrvatska historiografija još nisu usuglasile. Autorica ovim radom

- na temelju analize postojećih izvora i literature - zastupa mišljenje da je Bečki

dvor, odnosno regentica Eleonora 1712. inicirala stvaranje Hrvatske pragmatičke

sankcije. U radu se donose mogući razlozi takva politička djelovanja regentice Eleonore.

Nastoji se prikazati proračunatost politike Austrijske kuće u pitanju nasljeđivanja

unutar Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva i njezina sposobnost usmjeravanja

političkih poteza ugarsko-hrvatskog plemstva ka habsburškim interesima.

Hrvatska pragmatička sankcija; Habsuburška Monarhija; Leopold I.; regentica Eleonora; Emerik Esterházy; 18. stoljeće; pitanje nasljedstvaAuthor: Ivana Jukić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents