Osvrt na kretanja u američkoj socijalnoj historiji – pojam, izvori, temeReport as inadecuate
Osvrt na kretanja u američkoj socijalnoj historiji – pojam, izvori, teme - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Scrinia Slavonica, Vol.2 No.1 October 2002. -

Autorica u članku iznosi kratak pregled razvoja socijalne historije u Sjedinjenim Američkim Državama, posebice od kraja 60-ih i početka 70- ih kad se pojavljuje -nova- socijalna historija, zatim ukratko analizira pojam socijalne historije, njene izvore i teme, a na kraju rada donosi bibliografiju značajnijih radova.

Američka historiografija; -nova sovijalna historijaAuthor: Snježana Ružić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents