Dividende u hrvatskim ugovorima o dvostrukom oporezivanjuReport as inadecuate
Dividende u hrvatskim ugovorima o dvostrukom oporezivanju - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Financijska teorija i praksa, Vol.31 No.1 March 2007. -

U radu se analizira odredba o dividendama u određenim ugovorima o dvostrukom oporezivanju Republike Hrvatske. Kako temelj prava za oporezivanje treba uvijek biti postavljen u domaćem zakonodavstvu, autorica se osvrće i na odgovarajuće zakone. Primarno se obrađuje odredba o dividendama u četiri ugovora potpisana s Njemačkom, Austrijom, Švicarskom i Slovenijom pojedinačno te se analiziraju sličnosti i razlike s model-konvencijom OECD-a. Zatim se ukratko objašnjavaju metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja dohotka od dividendi i analiziraju njihove sličnosti i razlike u ugovorima i Konvenciji. Naposljetku, rad se bavi zakonodavnim promjenama potrebnim za pridruživanje Europskoj uniji.

dividende; porezi; dvostruko oporezivanje; ugovori o dvostrukom oporezivanju; model-konvencija OECD-a; HrvatskaAuthor: Marjeta Tomulić Vehovec -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents