HRVATSKA KAO SREDNJOEUROPSKA I MEDITERANSKA KULTURA I CIVILIZACIJA- JADRANSKI PROSTOR KAO NAJKVALITETNIJI PROSTOR HRVATSKEReport as inadecuate
HRVATSKA KAO SREDNJOEUROPSKA I MEDITERANSKA KULTURA I CIVILIZACIJA- JADRANSKI PROSTOR KAO NAJKVALITETNIJI PROSTOR HRVATSKE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.58 No.3-4 April 2007. -

U radu je sadržano ozbiljno upozorenje da je jadranski prostor kao najkvalitetniji prirodni i proizvodni prostor zanemaren, izostavljen i zapostavljen u svim razmišljanjima i u izradi tzv. razvojnih i gospodarskih dokumenata, pa i iz onih o pravilnom upravljanju i gospodarenju vodama u RH.U radu je dan osvrt na koncepciju, sustav i praksu zaštite Jadranskoga mora od godine 1991. do danas, a riječ je o niskoj brizi za razinu i izvore ugrožavanja s naslova antropogenih emisija Hrvatske i Europe, pa i svijeta.Isto je tako u radu opisan novi pristup filozofiji ekologije Jadrana. Sadržaj rada pokazuje namjenu drugačijeg razumijevanja zaštite Jadrana, a to se očituje u zalaganju za filozofiju kulture umjesto za filozofiju politike; za geobiosocijalno razumijevanje opstanka i razvijanje života umjesto geopolitičkog razumijevanja opstanka života u jadranskome prostoru umjesto sankcije – traži se prevencija.

Jadranski prostor; ekologija; antropogene emisije; filozofija kulture; filozofija politike; koncepcija; strategija; sustav; geobiosocijalno i geopolitičko razumijevanje opstanka i razvijanja životaAuthor: Slavko Kulić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents