Nastanak parobrodarskog društva Jugoslavenski Lloyd i poslovanje društava čijim je združivanjem nastaloReport as inadecuate
Nastanak parobrodarskog društva Jugoslavenski Lloyd i poslovanje društava čijim je združivanjem nastalo - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.42 May 2004. -

Temeljem zapisnika skupština parobrodarskih dioničkih društava Atlantska plovidba «Ivo Račić» i Jugoslavensko-amerikanska plovidba 1924- 1928, sačuvanima u spisima splitskog javnog bilježnika Luje Kargotića, autorica prikazuje njihovo poslovanje, povezanost i korake koji su doveli do združivanja ovih društava u Jugoslavenski Lloyd. Zatim, također temeljem zapisnika skupština, iznosi podatke o poslovanju parobrodarskog društva Jugoslavenski Lloyd u prvim godinama njegovog djelovanja 1929-1932.Author: Zdravka Jelaska Marijan -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents