Državni pogrebi u Dubrovniku 17.-18. stoljećeReport as inadecuate
Državni pogrebi u Dubrovniku 17.-18. stoljeće - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.42 May 2004. -

Autorica raščlanjuje oblike državnih pogreba kneza, tajnika, dubrovačkog nadbiskupa i stonskog biskupa u 17. i 18. stoljeću. Pri tome ukazuje na njihovu transformaciju razdvajanjem «privatnog» i «službenog» obreda a tragom uvođenja pogrebne lutke istražuje ritualnu slojevitost i teatralizaciju ceremonijala. Uz pomoć usporedbe s drugim europskim sredinama, autorica ustanovljuje i tumači posebnosti dubrovačkih pogrebnih rituala te ističe njihovu vrijednost za emitiranje slike o vlasti i poretku.Author: Nella Lonza -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents