Određivanje spola na temelju diskriminantne analize mandibula iz dva hrvatska arheološka nalazištaReport as inadecuate
Određivanje spola na temelju diskriminantne analize mandibula iz dva hrvatska arheološka nalazišta - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.40 No.3 September 2006. -

Kako bi se odredio spol, rabe se mnoge morfološke karakteristike i mjerne metode. Ako se određuje samo na temelju lubanja ili fragmentiranih dijelova čeljusti, tada se koriste razlike u obliku i stupnju izraženosti pojedinih lubanjskih morfoloških obilježja. Ovim su se istraživanjem željeli uspostaviti standardi za određivanje spola na temelju fragmentiranih i cjelovitih mandibula iz dvaju hrvatskih arheoloških nalazišta. Na svakoj mandibuli izmjereno je 19 parametara. Prikupljeni podaci deskriptivno su i multifaktorijalno statistički analizirani te je formirano sedam diskriminantnih funkcija. Diskriminantna funkcija koja je uključivala devet varijabli izmjerenih na mandibulama, omogućila je određivanje spola s pouzdanošću od 92,06%. Utvrđeno je da su dužina korpusa mandibule muškarci 88,34 ± 4,67 mm; žene 81,41 ± 3,04 mm, mandibularni kut muškarci 118,47 ± 6,16°; žene 125,63 ± 5,37° i minimalna širina ramusa muškarci 31,26 ± 2,94 mm; žene 28,36 ± 2,15 mm varijable koje omogućuju najbolje spolno razlikovanje. Rezultati istraživanja pokazali su da se mandibula može koristiti za određivanje spola, kao što je to već zaključeno u drugim sličnim istraživanjima.

određivanje spola; mandibula; diskriminantna analiza; arheologija; HrvatskaAuthor: Marin Vodanović - Jelena Dumančić - Željko Demo - Damir Mihelić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents