Identitet arhivista: od zanimanja do profesijeReport as inadecuate
Identitet arhivista: od zanimanja do profesije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, No.40 March 1998. -

Pitanje identiteta arhivista postavlja se najčešće u svezi s obrazovanjem arhivista i ulogom arhivista u društvu. Autor analizira odnos arhivista i društva te gledanje arhivista na vlastitu profesiju. Identitet arhivista raščlanjuje kroz povijesni razvoj arhivske službe. Pri tome ističe tri faze razvoja: samostalni razvoj kancelarijskoga poslovanja, povezanost arhiva sa stvarateljima arhivskoga gradiva i stvaranje samostalne arhivske službe, pa time i profesije arhivista. U stvaranju identiteta arhivista u suvremenosti autor naglašava afirmaciju arhivistike kao zasebne znanosti, temeljito obrazovanje arhivista kao stručnjaka, prihvaćanje te profesije od strane društva. U izgradnji identiteta arhivista autor temeljno značenje pridaje obrazovanju arhivista kao zasebne profesije čiji je predmet pručavanja arhivistika. Ostala znanja kao što su povijest institucija, pomoćne povijesne znanosti, informatika autor smatra pomoćnim znanostima arhivistike.Author: Josip Kolanović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents