Hrvatski nastavni jezik u Gradišću u školsko-političkome kontekstuReport as inadecuate
Hrvatski nastavni jezik u Gradišću u školsko-političkome kontekstu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

LAHOR : journal for Croatian as mother, second and foreign lanugage, Vol.1 No.1 September 2006. -

U ovome radu prikazuje se položaj hrvatskoga nastavnoga jezika u Gradišću u 20. stoljeću, od god. 1921. kada raspadom Austro-Ugarske većina hrvatskih sela potpada pod Austriju. Uloga hrvatskoga kao nastavnoga jezika usko je povezana s razvojem dvojezičnoga školstva. Bez poznavanja te situacije ne može se razumjeti današnja vrlo složena školska situacija gradišćanskih Hrvata.

nastavni jezik; dvojezičnost; dvojezična nastava; materinski jezik; službeni jezikAuthor: Andrea Zorka Kinda-Berlakovich -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents