Arhivska neovisnost - Anketa o položaju arhiva u europskim zemljamaReport as inadecuate
Arhivska neovisnost - Anketa o položaju arhiva u europskim zemljama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, No.42 February 2000. -

Pravni i upravni položaj arhivskih ustanova bio je predmet upitnika kojeg je pokrenuo Odbor za koordinaciju europskog programa MAV-a, a vodio ga je Hrvatski državni arhiv. Svrha je upitnika bila istražiti položaj javnih arhivskih ustanova u europskim zemljama, stupanj njihove autonomije u zaštiti spisa kao svjedočanstva o djelovanju javne uprave i u olakšavanju dostupnosti gradiva. Cilj je prvenstveno bio prikupiti podatke o formalnoj organizaciji arhivskog sustava, s naglaskom na onoj razini gdje će kontakt između arhiva i vlade vjerojatno biti najosjetljiviji i najpodložniji raznolikim interpretacijama i pogledima na ulogu arhiva u društvu. Također se tražila informacija o raspodjeli odgovornosti između arhivskih i -nearhivskih- institucija. Stupanj centralizacije arhivske službe je prepoznat i kao čimbenik koji može utjecati na položaj arhiva unutar uprave.Author: Jozo Ivanović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents